A TÁRSASÁGRÓL

Mi törődünk a környezettel


Nem csak arra törekszünk, hogy a tevékenységünk helyszínéül szolgáló régiókban hozzájáruljunk a hosszú távú gazdasági növekedéshez, a társadalmi stabilitáshoz, az emberek általános jólétéhez és a fejlődéshez, hanem arra is, hogy megóvjuk a környezetet és biztosítsuk a természeti erőforrások fenntartható felhasználását.


A LUKOIL törődik a munkavállalók és a tevékenysége helyszínén élő emberek egészségének védelmével és biztonságával. Ennek megfelelően a munkaegészségügy és a munkabiztonság kérdése, valamint a környezet védelmében kialakított irányítási rendszerünk a LUKOIL minden tevékenységének elválaszthatatlan részét képezi.


A LUKOIL CEEB (Közép- és Kelet-Európa és Belgium) kötelezettséget vállal arra, hogy gazdasági tevékenységét oly módon végzi, hogy közben megóvja a természeti értékeket, valamint a munkavállalók, a partnerek, a vásárlók, és általában véve a lakosság egészségét. Tevékenységünket a környezet maximális tiszteletben tartásával folytatjuk, és a hosszú távon fenntartható fejlődés érdekében következetesen tartjuk magunkat a lehető leghatékonyabb HSE (munkaegészségügyi, munkabiztonsági és környezetvédelmi) irányítási rendszer követelményeihez. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a balesetek, a munkahelyi megbetegedések, a veszélyes munkavállalói magatartás és tevékenységünkkel a környezetben okozható károk kockázatának minimalizálása érdekében.


Különös hangsúlyt fektetünk munkavállalóink képzésére, a kommunikációra, és az irányítási rendszernek megfelelő rendszeres auditok végrehajtására. Céljaink megvalósítása érdekében a munkaegészségügy, a munkabiztonság és a környezetvédelem kérdéseit a legkorszerűbb megközelítésben vizsgáljuk.


2006-ban a LUKOIL megkapta az orosz kormány ökológiai díját. Még ugyanabban az évben megkezdtük olyan új, ökológiai szempontból jobb és biztonságosabb benzinek előállítását és forgalmazását, amelyek károsanyag-kibocsátása alatta marad az EKTO 92 és 95 normáknak.