Spoločnosť LUKOIL Slovensko hľadá spolupracovníkov, ktorí by mali záujem stať sa:


EDI SPECIALIST

Basic Purpose:

Accountable for insuring proper administration of convenience products vendors documents (invoices) as well as taking active role in dealing with vendors regarding to new EDI contracts, testing and maintaining EDI communication in terms of business.


Key Activities:


 • Ensure smooth vendors documents processing through our system (e.g. invoices)
 • Ensure smooth communication of convenience products data between office and sites
 • Ensure to have the most of the vendors on EDI.
 • Ensure all invoices match and are paid on time /including EDI.
 • Communicate with vendors to resolve EDI issues.
 • Manually process and archive invoices of non-EDI vendors
 • Make sure all vendors documents (invoices) are processed timely

Requirements


 • Advanced English, Hungarian is Advantage
 • MS Office literacy, advanced knowledge of Excel
 • SAP is a big advantage
 • Previous experience with EDI is a huge advantage
 • Reliability, accuracy
 • Detail orientation, stress resistance
 • Analytical, dead-line driven

We Offer


 • 1 year contract with the possibility of prolongation to unlimited period
 • Friendly working environment
 • Competitive salary and benefit package
 • Possibility of the personal development

Ak máte záujem, pošlite svoju prihlášku (životopis + sprievodný list) na adresu jana.kostrounova@eu.lukoil.com (označenie v predmete e-mailu: EDI Specialist).


Vyhradzujeme si právo kontaktovať vybraných záujemcov.
Uveďte prosím aj nasledujúce prehlásenie: Udeľujem týmto svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby prijímacieho konania v súlade so zákonom Českej republiky č. 101/2000 Sb.