ALAPINFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK


A LUKOIL rendszeresen megpályáztatja leendő beszállítóit és alvállalkozóit. A beszállítók költségmentesen vehetnek részt a pályázatokon, melyek a LUKOIL szabályzatában foglaltak szerint kerülnek lebonyolításra. A Pályázati Bizottság – egészen a szerződés aláírásának időpontjáig – minden további indoklás nélkül jogosult a benyújtott ajánlatokat és pályázatokat elfogadni, illetve elutasítani.


A pályáztatás folyamatában résztvevők saját elhatározásból és teljes mértékben saját költségen indulnak a megmérettetésen, és állítják össze ajánlataikat. A LUKOIL-t tehát semmiféle anyagi felelősség nem terheli e költségek kapcsán, és a pályázati eljárás végeredményével kapcsolatban sem lehet felelősségre vonni.


A pályázati eljárás:


 1. Ha egy pályázó részt kíván venni egy pályázaton, akkor a tender@normbenz.hu email-címre elküldött hivatalos kérelem útján igényelheti a Pályázati Felhívást.
 2. A pályázó a Pályázati Felhívás kézhezvétele után köteles megadni elérhetőségeit és benyújtani az alább felsorolt dokumentumokat:
  1. a pályázati jelentkezés időpontja előtt legfeljebb 90 nappal kiállított cégkivonat egy példányát;
  2. a legújabb Mérleg és Eredménykimutatás egy-egy példányát; és
  3. ajánlatának hivatalos példányát.
 3. A pályázati eljárás egyes lépéseire (azaz a benyújtott ajánlatok kiértékelésére és a szerződés odaítélésére) minden esetben a Pályázati Felhívás pályázati feltételeiben rögzített ütemezés szerint kerül sor.

Egyes ajánlatok kidolgozásánál a fentiek kiegészítéseképpen az alábbi dokumentumok benyújtására is szükség lehet:


 • a pályázat tárgyával összefüggő üzleti tevékenység folytatásához szükséges kereskedelmi, illetve vállalkozói engedély hiteles példánya; és
 • az ISO 14001, illetve az OHSAS 18001 nemzetközi szabványelőírások teljesítését igazoló tanúsítványok.

A pályázati eljárásban nem vehetnek részt azok a pályázók, amelyek:


 1. pályázati anyaguk összeállítása során összejátszanak egymással;
 2. fizetésképtelenek, illetve megindított csődeljárás alapján felszámolás vagy átszervezés alatt állnak; és
 3. nyíltan vagy titokban bármilyen (anyagi vagy nem anyagi jellegű) kompenzációt kínálnak fel, illetve adnak – vagy hozzájárulnak annak biztosításához – a pályázati eljárás kimenetelének, a Pályázati Bizottság döntésének, valamint a pályázattal összefüggő egyéb tevékenységek befolyásolása céljával.

A LUKOIL az ajánlatokban foglalt információkat szigorúan bizalmasan kezeli.